Aterenski Bridge - Arian Shkaki

Arian Shkaki

The Rhodope Mountains, Bulgaria
Aterenski Bridge - Arian Shkaki
The Rhodope Mountains, Bulgaria