Blog - Arian Shkaki Photography

Arian Shkaki Arian Shkaki

Quotes & Wisdoms

"You don't make a photograph just with a camera. You bring to the act of photography all the pictures you have seen, the books you have read, the music you have heard, the people you have loved." Ansel Adams. 

"Никога не се доверявай на хора, които си нямат нещо, което обичат неконтролируемо" Фредрик Бакман, "Бьорнстад"

"Има приливи и отливи в делата на хората,
които, отнети им от потопа, водят до успех.
Пропускайки цялото пътешествие на живота,
е като да живееш в празнина и нещастие.
Плуваме в препълнено море. Трябва да поемем по течението,
когато е необходимо или ще изпуснем приключението.
Животът е кратък и възможностите са рядкост.
Трябва да сме бдителни и да ги пазим.
И не само възможностите за успех, а и възможността да се смеем,
да видим магията на света. И да живеем.
Защото животът не ни дължи нищо.
Мисля, че ние дължим нещо на света.
И ако само повярваме.. ако само повярваме..."
Уилям Шекспир, (Юлий Цезар). 

“I enjoy making wine, because this sublime nectar is quite simply incapable of lying. Picked too early, picked too late, it matters not - the wine will always whisper into your mouth with complete, unabashed honesty every time you take a sip.” From “A Good Year”. 

"Изхвърлете баласта зад борда! Нека лодката ви в живота да бъде лека и да носи само онова, което ви е нужно - уютен дом и прости удоволствия, двама-трима приятели, достойни за това име, едного, когото да обичате и който да ви обича, една котка, едно куче, една-две лули, храна и облекло дотолкова, доколкото са необходими, но малко повечко за пиене, защото жаждата е опасно нещо. Ще видите, че тогава лодката върви по-леко и не може тъй лесно да се обърне, а обърне ли се, бедата няма да е голяма - добрата и здрава стока не се бои от вода. Ще имате време и за работа, и за размисъл - време да се опивате от слънцето на живота и да слушате соловата музика, която божественият вятър извлича от струните на човешките сърца край нас... Джеръм Джеръм "Трима души в една лодка без да става дума за кучето").

"Не можеш да се наслаждаваш истински на безделието, ако нямаш достатъчно много работа. Какво удоволствие можеш да изпиташ от това, че не вършиш нищо, ако изобщо нямаш какво да вършиш. В такъв случай самото пилеене на време се превръща в досадно и изморително занимание. Лентяйството, подобно на целувката, за да е сладко, трябва да е откраднато."  Джеръм Джеръм.


"I like work. It fascinates me. I can sit and look at it for hours. I love to keep it by me. The idea of getting rid of it nearly breaks my heart." Jerome K. Jerome.

"Адам е бил най-обикновен човек. Пожелал е ябълката не заради самата нея, а заради това, че е била забранена. Ако забранена е била змията, щял е да изяде нея." Марк Твен.

"Ако съм свършил някаква работа, то е било, защото съм я чувствал като игра. Ако трябваше да работя, никога нищо нямаше да свърша." Марк Твен.

"I don't want to belong to any club that would have me as a member." Groucho Marx.

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us... Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do... It's not just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.” Marianne Williamson (from A Return to Love: Reflections on the Principles of A Course in Miracles).

"Винаги заемайте страна, винаги! Неутралитетът и безразличието са в полза на насилника, никога на жертвата. Мълчанието насърчава мъчителите, никога измъчваните." Сър Ели (Елиезер) Визел.

Privacy and cookie policy
This site uses cookies to enhance your browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. By continuing to use this site you agree to use of cookies and stewardship of your data.