Rhodope Mountains - Rhodope Mountains, Bulgaria - Arian Shkaki

Arian Shkaki

The Golden Gate to the village of Lisicite
Rhodope Mountains - Rhodope Mountains, Bulgaria - Arian Shkaki
The Golden Gate to the village of Lisicite